+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Vigtige lovændringer januar 2022

Ny beløbsgrænse for afgiftsfrie gaver

Du kan i 2022 give op til 69.500 i gave, uden at modtageren skal betale afgift, hvis modtageren er:

  • Børn, stedbørn og deres børn, herunder adoptivbørn
  • Forældre
  • Stedforældre
  • Bedsteforældre
  • En person du har haft fælles bopæl med de sidste to år, fx din samlever
  • Plejebørn du har boet sammen med i en sammenhængende periode på mindst 5 år, og hvor opholdet begyndte ved dig inden barnet var fyldt 15 år. Højst én af plejebarnets forældre må have haft bopæl sammen dig sammen med plejebarnet.

Hvis modtageren er svigerbørn, kan du i 2022 give op til 24.300,- kroner i gave, uden der skal betales afgift. Et sviger barn er i juridisk forstand gift med et af dine børn.

Nye regler vedrørende børnefamilieydelse

Ændring for forældre, der bor sammen
Hvis forældrene bor sammen og har fælles forældremyndighed, skal ydelsen deles. Forældrene får automatisk udbetalt en halvdel hver til deres egen NemKonto.

Ændring for forældre, der ikke bor sammen
Den 19. oktober 2021 var en væsentlig dato for forældre, der bor hver for sig. Dette er skæringsdatoen, der afgør, hvorvidt ydelsen fra 1. januar 2022 automatisk skal deles mellem barnets forældre.

  • Boede forældrene hver for sig før 19. oktober 2021, sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder. Det kan aftales, at beløbet skal deles ligeligt.
  • Forældre, der flytter fra hinanden den 19. oktober 2021 eller senere, får automatisk en halvdel hver. Det kan aftales, at beløbet blot skal betales til den ene forælder.

Hvis man har den fulde forældremyndighed, får man udbetalt hele børne- og ungeydelsen, uanset om man bor sammen eller hver for sig.

Ny købelov

I det nye år træder en ny købelov også i kraft.

Som noget nyt indeholder købeloven regler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. Det kan være apps, digitale spil eller e-bøger.

Desuden forlænges formodningsreglen fra 6 til 12 måneder.

Det betyder, at hvis en mangel ved varen, det digitale indhold eller den digitale tjeneste viser sig inden for det første år efter leveringen, gælder der en formodning om, at manglen allerede var til stede ved leveringen.

Ændrede skatteregler for firma-elbiler

Skattereglerne ændres for dem, som har en firmaelbil og en ladeboks eller ladestander på deres private adresse, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren som en del af aftalen om fri bil.

Fra januar i år bliver man ikke længere beskattet af værdien af ladeboksen eller -standeren.

Overgår laderen til privat brug efter mindst et halvt år, vil man fra 2022 heller ikke blive beskattet af det.

Det halve år kan ikke tælles bagudrettet, men tidligst fra 1. januar. Laderen skal dermed overgå til privat brug fra og med 1. juli 2022.

Krav om anvendelse af hjelm på mindre motoriserede køretøjer

Fra 1. januar 2022 bliver det lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på elløbehjul og andre små motoriserede køretøjer.

Har man glemt hjelmen, får man en bøde.

Det nye krav gælder ikke kun motoriserede løbehjul, men også motoriserede skateboards og selvbalancerede køretøjer.

Større bøder for fartovertrædelser

Fra nytår bliver det dyrere at overtræde fartgrænserne.

Det er resultatet af et lovforslag, der blev fremlagt som led i udmøntningen af politiaftalen for 2021-23.

Ændringen betyder, at fartbøderne stiger med 20 procent.

I øjeblikket er den laveste bødetakst på 1000 kroner, hvis man overtræder fartgrænsen. Denne bøde vil efter nytår stige til 1200,- kroner.

Related Posts

68 Responses