+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Konkurs og rekonstruktioner

Konkurs og rekonstruktioner

Hos Nielsen & Østergaard rådgiver vi erhvervsvirksomheder om rekonstruktion, konkurs og insolvens, hvormed vi har stor erfaring. Her er det særligt vigtigt at få korrekt og kompetent rådgivning så tidligt som muligt i forløbet, såfremt det drejer sig om ovennævnte, så der kan gives den rigtige sparring fra begyndelsen, da dette kan være vanskeligt at navigere rundt i.

Rekonstruktion

Det primære formål med en rekonstruktion er at skabe en virksomhed, der er levedygtig ind i fremtiden.

Vi rådgiver både store virksomheder i selskabsform og små personlig ejede virksomheder i forhandling mellem finansielle samarbejdspartnere, leverandører og andre relevante parter.

Den største handlefrihed opstår så tidligt i forløbet, som vi bliver inddraget, hvormed der også vil være flere løsningsmuligheder at bringe i spil for at opnå en succesfuld rekonstruktion.

Vi kan med kort varsel træde til, da rekonstruktioner ofte kræver sagsbehandling inden for en forholdsvis komprimeret tidshorisont. 

Konkurs

I fald en rekonstruktion ikke kan finde sted, kan konkurs være sidste udvej.

Hvis jeres virksomhed ikke er i stand til at overholde sine forpligtelser over for kreditorerne, og der er udsigt til at dette fortsætter, har man pligt til at stoppe betalingerne heraf over for ALLE kreditorer, ellers kan man blive personlig erstatningsansvarlig. Dét og mange flere regler er vigtige at være opmærksom på og søge rådgivning om, også før en eventuel konkurs er begæret.

Vi bistår virksomheder, som er under konkursbegæring, både før og under en konkurs, og vi følger jer i hele forløbet og sikrer os at alle regler i inkassoloven og konkursloven samt at andre eventuelt relevante love er overholdt.

Vi fungerer ligeledes som kurator i konkursboer, hvor vi varetager kreditorernes interesser.

Som kurator er vores opgave at gøre, hvad vi mener er bedst for boet inden for rimelig tid og dermed sikre flest mulige midler til kreditorerne.

Kurators fuldmagt fremstår af konkurslovens § 110, hvor kurators stillingsfuldmagt er bestemt.

Insolvens

Hvis din virksomhed er insolvent, er der en række muligheder, der bør afsøges.

Ved insolvens anbefaler vi, at der undersøges hvilke løsninger, der er bedst for dig og virksomheden samt jeres kreditorer.

Ved vores hjælp i sager omkring insolvens, vil vi afdække mulighederne for, om en konkurs kan undgås, herunder om en rekonstruktion eventuelt kombineret med en tvangsakkord eller virksomhedsoverdragelse er muligt.

Der kan ikke gives en generel vejledning i, hvordan man som virksomhed bør forholde sig ved insolvens, hvorfor vi anbefaler at få råd og sparring så tidligt i forløbet som muligt, hvormed løsningsmulighederne er størst.

Kontakt for Konkurs og Rekonstruktioner