+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Ansættelsesret

Ansættelsesret

Hos Nielsen & Østergaard rådgiver og udøver vi ansættelsesretlig sparring omkring generel ansættelsesjura, herunder funktionærret- og status, ferieloven, arbejdsmiljølovgivningen, aflønningsformer, beskyttelseslovgivning, EU-regulering og meget mere.

Ansættelseskontrakter

Alle medarbejdere der er ansat mere end 8 timer ugentligt, har krav på en ansættelseskontrakt. Vi kan bistå jer med sparring og udarbejdelsen heraf, så I sikrer at jeres kontrakter indeholder de skriftlige oplysninger, der er krav om, både i forbindelse med nyansættelser eller ændringer i stillingen.

Der gælder helt bestemte regler for, hvad en ansættelseskontrakt skal indeholde af oplysninger. Hvis I ikke overholder disse regler, kan den ansatte have krav på godtgørelse, ligesom tvister der giver anledning til fortolkningsspørgsmål på grund af manglende ansættelseskontrakt, ofte vil blive afgjort til fordel for den ansatte.

Vi hjælper også med rådgivning samt udarbejdelse af bonusaftaler samt kunde- og konkurrenceklausuler.

Direktørkontrakter

En direktørkontrakt adskiller sig fra en almindelig ansættelseskontrakt, da de ikke er omfattet af de ”normale” ansættelsesretlige regler – herunder ferieloven og funktionærloven.

Der er afgørende momenter for, om en direktør er en ”ægte” direktør, og dermed træder uden for de ansættelsesretlige regler.

Vi hjælper med sparring på vurderingen af ansættelsesnormen samt udarbejdelse af kontrakter og eventuel forhandling heraf.

Opsigelse og bortvisning

Hvis I overvejer at opsige eller bortvise en medarbejder, er det vigtigt, at det bliver grebet korrekt an fra starten. Dette for at undgå en tvist sidenhen, hvor man risikerer, at opsigelsen eller bortvisningen bliver underkendt, og man dermed bliver pålagt at betale godtgørelse og eventuel bod.

Langt de fleste medarbejdere er beskyttet af en lov eller overenskomst, der gør, at forskellige regler omkring længden af opsigelsesvarsler, godtgørelse ved opsigelse og betingelser for en opsigelse overhovedet kan finde sted.

Der kan være mange måder at afslutte et ansættelsesforhold på, så der ikke opstår tvister efterfølgende.

Vi bistår med rådgivning og eventuel udarbejdelse af opsigelsesskrivelser eller fratrædelsesaftaler.

Retssager

Når tvisten opstår, fører vi retssager inden for det ansættelsesretlige felt, hvor vi oftest repræsenterer virksomheden mod en given fagforening eller mod en anden virksomhed.

Er du ansat og ikke medlem af en organisation, der fører sagen for dig, kan vi også repræsentere dig som privatperson, hvis virksomheden, som du er ansat i, ikke er vores klient i andre sager.

HR-Due diligence

Hvis du er i gang med at gøre din virksomhed klar til salg eller overvejer at købe en anden virksomhed, er det en god idé at sikre sig at alle HR retlige aspekter er gennemgået og lever op til de retlige krav.

En HR-Due diligence indeholder typisk en gennemgang og eventuel tilretning af:

  1. Ansættelseskontrakter
  2. Bonusaftaler
  3. Overenskomster
  4. Lokalaftaler
  5. Personalepolitikker etc.

 

HR-Due diligence kan være en del af en større proces ved overdragelse af selskaber eller kan stå selvstændigt.

Kontakt for rådgivning til Ansættelsesret