+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Dødsboer

Dødsboer

Valget af, hvordan et dødsbo skal behandles, afhænger af arve- og formueforholdene på dødstidspunktet. Det kan være fordelagtigt at få en advokat til at rådgive dig, da der er forskellige forhold, du som arving skal tage stilling til i forbindelse med et dødsfald – herunder:

  • Uskiftet bo
  • Boudlæg
  • Ægtefælleudlæg og suppleringarv
  • Privat eller offentlig skifte

Uskiftet bo

Som ægtefælle kan det være en mulighed at sidde i uskiftet bo. Alt efter hvilken familieform du lever, skal dine børn måske give samtykke hertil. Hvis man vælger at sidde i uskiftet bo, er der en række forhold, som man skal være opmærksom på og tage stilling til, inden man beslutter sig. Herunder afdødes gældsforpligtelse, som man overtager, samt hvilke økonomiske dispositioner man kan og ikke kan foretage sig, når man sidder i uskiftet bo.

Boudlæg

Boudlæg er, når arven er under 41.000 kr. (2015-niveau), og udleveres til afdødes nærmeste pårørende, uden der skal et reelt skifte. Ved boudlæg hæfter man alene for pantegæld, og har ansvaret for at betale for begravelse og rydde afdødes bolig.

Ægtefælleudlæg og suppleringsarv

Hvis I som ægtefæller har en samlet formue på under 710.000 kr. (2015-niveau), kan man få udlagt hele formuen som ægtefælleudlæg og dermed undgå at sidde i uskiftet bo.

Man skal dog være opmærksom på, at man, som ved uskiftet bo, også overtager hele afdødes gældsforpligtelse. Derfor skal man være særlig opmærksom på, om dette skifte er den mest fordelagtige.

Privat skifte

Selvom skiftet er udlagt som privat skifte, kan det være en god idé at søge rådgivning ved en advokat med erfaring og ekspertise inden for området. Advokaten kan bistå med det praktiske i forbindelse med skiftet samt opgørelsen og afvikling af dødsboet.

Bobestyrer

Når der sker et offentligt skifte, sker der såkaldt bobestyrerbehandling, hvor skifteretten udpeger en autoriseret bobestyrer til at stå for behandling af boet. Bobestyrerbehandling sker, hvis blot én af arvingerne ønsker det. En arving kan til hver en tid bede om en dødsbobehandling.

Afdøde kan også have bestemt i sit testamente, at dødsboet skal behandles af bobestyrer, ligesom der også sker behandling ved bobestyrer, hvis boet er insolvent.

Hvis der er tvivl om, hvem den retmæssige arving eller arvinger er eller hvis arvingerne er repræsenteret ved værger eller skifteværge, udlægges boet også til behandling ved bobestyrer.

Vi, hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma, har mangeårig erfaring og ekspertise, som bobestyrer.

Kontakt for rådgivning til Dødsboer