+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme

Et kendskab til lejeloven og et kendskab til erhvervsejendomme, er to parametre, som giver os et indgående kendskab til køb og salg af udlejningsejendomme.

 

Ved køb af udlejningsejendomme er det vigtigt at kende ejendommens lovlige lejeniveau – nu og i fremtiden.

 

Vi rådgiver igennem hele købsprocessen, så alle risici og muligheder bliver kendte, samtidig med, at vi sikrer forståelse for såvel de økonomiske som juridiske sider af sagen.

Vores rolle ved køb af udlejningsejendomme er blandt andet:

 

 1. Gennemgang af relevante dokumenter, herunder eksisterende lejekontrakter
 2. Forsikringsforhold
 3. Vedligeholdelsesregnskab samt overblik over fremtidig nødvendig vedligeholdelse, som udlejer hæfter for – herunder eventuelle vedligeholdelsesefterslæb.
 4. Diverse forhold er i forbindelse med ejendommen, herunder lokalplaner og servitutter
 5. Identificere behovet for yderligere undersøgelser af ejendommen, for eksempel tag, generel stand etc.
 6. Tjekke op på eventuelle verserende sager vedrørende ejendommen, herunder boligretssager, som du som fremtidig udlejer kan komme til at hæfte for.
 7. Eventuelle fremtidige optimeringsmuligheder.

Rådgivningen tager altid udgangspunkt i det konkrete behov, og efter en individuel vurdering, således at vi sikrer dig et gennemsigtigt og godt køb af udlejningsejendommen.

Tvangsauktioner og Nødlidende Ejendomme

En nødlidende ejendom er, når salgsprisen ikke tilstrækkeligt kan indfri den gæld, som har tinglyst pant i ejendommen samt salgsomkostningerne ved handlen.

En tvangsauktion er, når ejerne af ejendommen ikke kan overholde sine betalingsforpligtigelser, og kreditorerne gør udlæg i ejendommen via fogedretten.

Vi har en bred erfaring med rådgivning i forbindelse med køb og salg af nødlidende ejendomme – både ved underhåndssalg og tvangsauktioner.

Vi rådgiver omkring håndtering af nødlidende engagementer på kreditors side, når det kommer til:

 • Vurdering af den optimale håndtering heraf.
 • Bistand ved supplerende sikkerheder og risiko for omstødelse i forbindelse med konkurs.
 • Tvangsfuldbyrdelse af sikkerheder – herunder realkreditinkasso, udlægningsforretninger og tvangsauktioner.

Ved tvangsauktioner er vores rådgivning centreret omkring hele den juridiske rådgivning, ligesom vi også rådgiver omkring køb af ejendomme på tvangsauktioner – både i forbindelse med erhverv eller boliger til privat brug.

Køb af ejendomme på tvangsauktioner er reguleret af andre regler end almindelige ejendomshandler, og indebærer flere risici. Det er derfor vigtigt at få professionel rådgivning, da de almindelige fortrydelsesregler og muligheden for advokatforbehold ikke gælder, når der købes på tvangsauktion.

Derfor er det en god idé at rådgive dig med en advokat, inden der bydes ved en tvangsauktion, så vi kan rådgive dig omkring:

 1. Forudgående juridisk due-diligence
 2. Budget for selve auktionen
 3. Efterfølgende opfyldelse af auktionsvilkårene
 4. Udarbejdelse af alle dokumenter samt ansvarlig for korrekt tinglysning

 

Det kan også være en god idé at have en advokat med til auktionen, da auktionen går meget hurtigt, og der kan fremkomme informationer, der kræver juridisk vurdering og forståelse, inden der bydes.

Kontakt for rådgivning til Investeringsejendomme