+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Bolighandler

Bolighandler

Alt køb, salg og nybyggeri af fast ejendom er forbundet med store omkostninger og mange beslutninger, der skal tages stilling til. Reglerne på boligområdet kan være svært at navigere i, og det er derfor vigtigt at søge råd og vejledning ved en advokat med stor ekspertise på området.

Boligkøb

Det er altid en god idé at få dit boligkøb gennemgået af en advokat. Derfor er det vigtigt, at du husker at få indsat et advokatforbehold, når du køber fast ejendom. På den måde kan du komme ud af aftalen uden problemer og uden omkostninger.

Vi gennemgår alle sagens dokumenter vedrørende boligkøbet, og har dialogen med din bank, mægler og andre parter i sagen. Ved vores gennemgang ligger vi vægt på, om der er nogle ting ved ejendommen, som du skal være særlig opmærksom på.

De dokumenter gennemgangen omfatter er blandt andet:

 • Købsaftalen
 • Salgsopstillingen
 • Tilstandsrapporten
 • Elrapporten
 • Energimærket
 • Ejerskifteforsikringstilbuddet
 • Servitutter
 • Skødet
 • Andre forhold omkring den konkrete ejendom

 

Er der nogle ting, som vi er i tvivl om, og vurderer bør undersøges nærmere, udarbejder vi altid en betinget godkendelsesskrivelse med forbehold for de ting, der har brug for en nærmere undersøgelse.

Når skødet er tinglyst, kontrollerer vi denne samt refusionsopgørelsen fra sælger.

I forbindelse med ethvert boligkøb rådgiver vi også om jeres private forhold og vurderingen af behovet for udarbejdelse af testamente, ægtepagt eller samejeoverenskomst.

Boligsalg

Selvom du anvender en ejendomshandler til at sælge din bolig, kan det være en god idé at få en advokat med på råd.

Når du sælger din bolig, skal du blot sikre dig, at der i købsaftalen skrives ind, at den er betinget af, at sælgers advokat har godkendt aftalen.

Ved vores gennemgang sikrer vi, at salget holder rent juridisk, og mindsker derved risikoen for, at du efterfølgende bliver mødt af et krav fra køber.

Vi gennemgår alle relevante dokumenter, og står for al korrespondancen til købers advokat og din bank.

Vi svarer samtidig købers advokats godkendelsesskrivelse, så det sikres, at alle forbehold er afklaret, inden handlen godkendes.

Nybyggeri

Ved nybyggerier eller større renoveringer og tilbygninger anbefaler vi altid, at en advokat gennemgår kontrakten med byggefirmaet, inden den underskrives. Betingelser i en entreprisekontrakt kan hurtigt blive en omkostelig affære, hvis du ikke er helt sikker på, at de lever op til dine krav og forventninger.

Når du får en advokat med på råd ved nybyggeri, tilbygninger og større renoveringer, sikrer vi:

 • At kontrakten gennemgås, så der ikke opstår overraskelser efterfølgende
 • Rådgivning hvis der er fejl, og mangler ved overtagelsen eller under byggeriet
 • Juridisk hjælp, hvis byggeriet ikke forløbet planmæssigt

 

Hvis der er ting i kontrakten, der skal afklares, udarbejder vi en betinget godkendelsesskrivelse til entreprenøren, så du er sikret mod tvivl om blandt andet:

 • Byggeriets kvalitet og omfang
 • Hvornår betalingerne skal falde
 • Færdiggørelse og konsekvenser ved forsinkelser
 • Fejl og mangler

 

Vi står gerne for al korrespondance med entreprenøren og din bank i forbindelse med større byggeprojekter.

Familiehandler

Ved familiehandler er det vigtigt at få nedskrevet vilkårene for handlen og få denne tinglyst.

Lovreguleringen ved familiehandler er specielle, da du ikke kan overdrage din ejendom til en hvilken som helst pris.

Vi anbefaler derfor altid, at du rådfører dig med en advokat, som sikrer, at handlen er gyldig og overholder gældende regler. Vi kan også hjælpe med fastsættelse af leje og det videre forløb ved familiehandler.

Kontakt for rådgivning til Bolighandler