+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Klientoplysninger

Klientoplysninger

Nielsen & Østergaard, Advokatfirma I/S drives fra følgende to adresser: Kong Chr. Allé 28, 9000 Aalborg samt Nørregade 13, 9330 Dronninglund.

Vores CVR.nr. er 39986582.

På Aalborg-kontoret træffes vi på tlf.nr. 7070 7267 og på Dronninglund-kontoret træffes vi på tlf.nr. 9884 2211. Vores e-mail er sikkermail@advn.dk .

Alle advokater hos Nielsen & Østergaard, Advokatfirma I/S er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Nielsen & Østergaard, Advokatfirma I/S har tegnet ansvarsforsikring for alle kontorets advokater, samt stillet garanti efter de, af Advokatsamfundets, fastsatte regler.
Dette ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed, blandt andet som mediator, retsmægler, beskikket tilsyn, kurator, likvidator eller rekonstruktør. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK, Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø.

Alle vores advokater er desuden omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt af retsplejelovens regler om god advokatskik. God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet omfatter regler om tavshedspligt, hvormed advokater samt øvrige medarbejdere ikke må videregive informationer opnået igennem deres arbejde, og interessekonflikter, hvorefter advokaterne ikke må rådgive en klient ved konflikt om øvrige interesser. Ved uddybning om de advokatetiske regler og Advokatrådet, henviser vi til Advokatsamfundets hjemmeside (Advokatsamfundets hjemmeside (markeret med rødt) skal være et link til hjemmesiden, der henvises til: https://www.advokatsamfundet.dk/)

Samtlige medarbejdere er omfattet af vores interne insiderregler samt gældende lovgivning, som har til formål at forhindre insiderhandel, og som indebærer forbud mod enhver videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

Vi forvalter klientmidler ud fra Advokatsamfundets regler, hvorfor der indsættes klientmidler på særskilte klientkonto i Sparekassen Vendsyssel, med mindre andet er aftalt. Klientmidler på klientkonti er beskyttet op imod 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordning. Dækningsloftet omfatter klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti samt på samtaleklientkonti.

Når vi modtager en opgave, undersøger vi muligheder for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp til dig som klient. Hvis vores honorar afregnes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, vil vi, ved sagens påtagelse, orientere klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.

Vores forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som vi påtager os, med mindre andet er skriftligt aftalt. Du kan læse mere om vores forretningsbetingelser her (ordet ”her” (markeret med rødt) skal være et link til siden med forretningsbetingelser).

Vi kan oplyse at enhver tvist mellem en klient og Nielsen & Østergaard, Advokatfirma I/S skal løses efter dansk ret ved de danske domstole med Københavns Byret som første instans.

I tilfælde af en tvist om salær, som er opkrævet af Nielsen & Østergaard, Advokatfirma I/S og/eller utilfredshed med én af vores advokaters adfærd, er det muligt for klienten at klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, Advokatnævnet.