+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Privatlivspolitik

Oplysninger i henhold til Persondataforordningen

Det kan oplyses, at dataansvarlig er Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S, cvr- nr. 39986582, Kong Christians Allé 28, 9000 Aalborg / Nørregade 13, 9330 Dronninglund.

Til sagsbehandling opbevares diverse personfølsomme data om dig/jer herunder bl.a.

 • navn
 • adresse
 • personnummer
 • mailadresse
 • nr.
 • bankkontooplysninger:

Personoplysninger anvendes udelukkende til sagens behandling.

Personoplysningerne bliver videregivet til 3. part ved integration med RKI og DebitorRegistret, Logiva SignFlow, Nets, Penneo, e-Boks og Relation Monitor.

Vi opbevarer disse oplysninger samt korrespondance i sagen op til 5 år efter sagens afslutning, hvorefter oplysningerne slettes.

Alle disse oplysninger indhentes, behandles og videregives eventuelt til relevante parter, myndigheder og organisationer, hvis det er nødvendigt for at behandle og ekspedere sagen og som fornødent til at foretagen en juridisk behandling af sagen. Det gøres udtrykkeligt opmærksomt på, at du til enhver tid kan meddele, at vi ikke må videregive oplysninger i sagen.

I forbindelse med vores sagsbehandling vil korrespondancen med dig hovedsageligt foregå til den af dig oplyste e-mail.

Det gøres endvidere opmærksomt på at du til enhver tid kan gøres bekendt med hvilke oplysninger vi har modtaget. Samt at vi har oplysningspligt over for dig vedrørende vores dataansvarlige, formål med behandling og modtagning af oplysninger.

 

Rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine oplysninger og at få behandlet dine personoplysninger begrænset
 • Ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Denne tilbagekaldelse af samtykke vil dog ikke have virkning for lovligheden af vores sagsbehandling inden tilbagekaldelsen fandt sted.
 • Ret til at modtage de personoplysninger som I har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Ret til at indgive klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved skriftlig anmodning til vores kontor. Der kan dog være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.