+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Selskabsret

Selskabsret

Hos Nielsen & Østergaard rådgiver vi om alle aspekter af selskabsretten, herunder etablering af koncerner, virksomheder og fonde, valg af selskabsform, ledelses- og aktionærforhold, kapitalændringer, fusioner, spaltninger, likvidationer, omstruktureringer, omdannelser og skattemæssige forhold.

Stiftelse af selskaber

Vi rådgiver om de forskellige selskabsformer, herunder hvilken der er den mest fordelagtige ud fra netop jeres situation. Vi bistår med udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, når I stifter et selskab, eller der sker ændringer i jeres eksisterende selskabsmæssige forhold – herunder udarbejdelse af ejeraftaler.

Vi hjælper med valg af selskabsform, uanset om der er behov for anpartsselskab, aktieselskab, partnerselskaber, interessentskab eller anden personlig drevet virksomhed.

Ejeraftaler

En ejeraftale sikrer stabilitet og forudsigelighed blandt ejerne af et selskab og om driften af jeres virksomhed og sikrer et godt fundament. En ejeraftale skal være med til at sikre jer imod tvister omkring blandt andet ledelse af virksomheden, fremtidig finansiering, anparts- og aktionærfordeling, udbytte, udtræden af virksomheden med mere.

Vi rådgiver og udarbejder det skriftlige grundlag for en fremtidig ejeraftale eller gennemgår og hjælper med ændringer og revideringer af eksisterende.

Kontrakter

Vi har en omfattende erfaring og ekspertise inden for erhvervsretlige kontrakter – herunder samarbejdsaftaler, indkøbsaftaler, licensaftaler, leasingkontrakter, ejeraftaler, salgs- og leveringsbetingelse etc.

Vi bistår virksomheder i alle former for kontraktudarbejdelse og rådgivningen heraf, både før udarbejdelsen, under forhandlingen heraf og i forbindelse med udarbejdelsen. Derudover har vi stor ekspertise i fortolkning af erhvervskontrakter og deres kompleksitet, samt bistår i forbindelse med tvister herom.

Køb og salg af virksomheder

Ved køb og salg af virksomheder er forberedelsen vigtig for at opnå det bedst mulige aftalegrundlag.

Ved vores rådgivning tages der stilling til overdragelsesmodeller, generationsskifte, fusion og spaltning, finansiering, omstrukturering, regler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse samt afviklingen af overdragelsen etc.

Som en del af virksomhedsrådgivning ved køb og salg af virksomheder vil vi altid overveje behovet for, om en due diligence proces bør finde sted. Hvis dette er tilfældet, kan vi hjælpe med et forslag hertil samt udførelsen og processen.

Retssager

Opstår der tvister internt i virksomheden eller virksomheder imellem, bistår vi med førelse af eventuelle retssager, i fald der ikke kan findes en forligsmæssig løsning mellem parterne.

Vil du læse mere om procesret, skal du blot trykke på boksen ”Procesret”, som er at finde her på siden.

Kontakt for rådgivning til Selskabsret