+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Mette Jespersen

Mette Jespersen

Advokat

E-mail mj@advn.dk

Telefon +45 9867 1788

Biografi

Mette Jespersen har stor erfaring med rådgivning inden for familie- og arveretten. Hun lægger vægt på at formidle juraen, således at den er letforståelig for alle. Hun har i de seneste 18 år beskæftiget sig med rådgivning af private i forbindelse med oprettelse af testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter. Hun har repræsenteret klienter i forældreansvarssager både i Familieretshuset som i Familieretten samt i skilsmisse- og bodelingssager.

Hun yder desuden rådgivning om arveretlige spørgsmål og berigtiger dødsboer.

Mette har kompetence inden for ejendomshandel, såvel bistand til køber i sædvanlige ejendomshandler via ejendomsmægler, som berigtigelse af handler uden mægler. I handler uden mægler sørger Mette Jespersen for at oplyse handlen, indhente tilstandsrapport, el-installationsrapport samt tilbud på ejerskifteforsikring, og hun udfærdiger købsaftale og sørger for tinglysningen.

Hun har særligt specialiseret sig i udlændinges køb af fast ejendom i Danmark, hvor hun yder bistand til ansøgning om tilladelse til erhvervelse hos Civilstyrelsen samt repræsenterer køber i selve handlen.

Mette Jespersen har endvidere løbende beskæftiget sig med civile retssager, lejeretlige sager samt personskadeerstatningssager.

Specialer

 • Testamenter
 • Forældremyndigheds-, bopæls- og samværsager
 • Ægtepagter
 • Fremtidsfuldmagter
 • Skilsmisse- og bodelingssager
 • Dødsbobehandling
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Bistand i forbindelse med udlændinges erhvervelse af fast ejendom
 • Civile retssager
 • Lejeret
 • Personskadeerstatning